A02234 【淵】                                                                

字號

A02234

正字

【淵】水-08-11

音讀

ㄩㄢ

釋義

深水、深潭。如:「如臨深淵,如履薄冰。」史記.卷
 八十四.屈原賈生傳.太史公曰:「適長沙,觀屈原所
 自沉淵,未嘗不垂涕,想見其為人。」
 根源、本源。如:「淵源」。新唐書.卷一四九.第五
 琦傳:「今之急在兵,兵強弱在賦,賦所出以江淮為淵
 。」
 人或物聚集的地方。如:「罪惡之淵藪」。後漢書.卷
 八十.文苑傳上.杜篤傳:「荒裔之地,不如保殖五谷
 之淵。」
 姓。如春秋時齊國有淵秋。

深。如:「學問淵博」。明.徐弘祖.徐霞客游記.卷三
 上.粵西游日記一:「其右有潭,淵黑一如獺子潭,而宏
 廣更過之,是名龍江。」
  𤔀 𤓷 𤓶 𤔂 𤔹 𤔎 𠭟 𤔐 𤔒 𤔬 𤔣 𤔨 𤔱 𠥪 𦦪 𤕀  𤕚 𤕛 𤕞 𤕦 𠹣 𠽽 𤕧 𡄉 𤕪 𤕷 𤕾 𤗂 𤗇 𤖘 𤗸 𤖖 𤗶 𤖞 𤖗 𤖢 𤖪 𤖬  𤖳 𤖷 𤖺 𤖻  𤗀 𤗁 𤗍 𤗏 𤖯 𤗈 𤗎 𤗛 𤗚 𤗜 𤗘 牐 𤗠 𤗮 𤗳 𤗌 𤗩 𤗢 𤗫 𤗪 𤗨 𤗬 𤗯 𨻵 𤗷 𤗴 𤗵 𤗺 𤗻 𤗿 𤘃 𤘌 𤘔