A02348 【澧】

無收錄異體字

字號

A02348

正字

【澧】水-13-16

音讀

ㄌ|ˇ

釋義

河川名:
 源出河南省桐柏縣西北的胎簪山,流經沘源縣,南流入
 唐河。
 在湖南省,分南、北、中三源:中源出自湖南省桑植縣
 西北栗山綠水河;南源出自永順縣北萬笏山上洞;北源
 出自龍山縣東北,三源會合注入洞庭湖。

甘美。通「醴」。如:「澧泉」。
  𢺋 𠣈 𢍶  𤔗     𢱯 𢳢  𠦙 𢺶 𣏃  𠬧       𢾍 𢾕  𣪋 𧘶 𢻍 𤕝 𢼅 𧧿  𤖐  𠭎  𠶳 𢻻 𥔩   敏 𪠩  𣁏  𠧈 𢼪 𣀦 𠭖 𢼿 𢽤 𢽿 𣆸 𣪏 𢻎 𢻞 𢿷 𢿨 𢻦 敬 𢾠