A02888 【祟】        

字號

A02888

正字

【祟】示-05-10

音讀

ㄙㄨㄟˋ

釋義

作怪、為害。管子.權修:「上恃龜筮,好用巫醫,則鬼
 神驟祟。」莊子.天道:「一心定而王天下,其鬼不祟,
 其魂不疲。」

災禍。戰國策.齊策四:「寡人不祥,被於宗廟之祟,沉
 於諂諛之臣,開罪於君,寡人不足為君也。」紅樓夢.第
 七十二回:「這一起外祟何日是了!」

做事不光明正大。如:「他做事鬼鬼祟祟。」
𧽷 𧽼 𧾂 𧽾 𧾬 𧼞 𧽽 𨅜 𧽹 𧾁 𧾓 𧽶 𧾍 𧾑 𧾞 𧾔 𧾎  𧾐 𧾠 𧾙 𧾚 𧾛 𧾥 𧾤 𧾢 𧽭 𧽳 𧾣 𧾫 𧾨 𢖘 𢖙 𧽺 𧾩 𧾝 𧾮 𧾯 𧾰 𧾱 𧼚 𧾵 𧾶 𧾻 𧾹 𧿀 𧿉 𧿆 𧿅 𨁳 𧿦 𧿯 𧿓 𧿙 𧿔  𧿳   𧿕 𧿝 𧿚 𧿗 𧿷  𧿴 𧿻 𧿽   𤝞 𧿹 𧿵 𨀔  𧿟