A02929 【稅】   

字號

A02929

正字

【稅】禾-07-12

音讀

ㄕㄨㄟˋ

釋義

國家向人民徵收所得的一部分,作為國家經費。如:「所
 得稅」、「營業稅」。

租賃。唐.白行簡.李娃傳:「聞茲地有隙院,愿稅以
 居,信乎?」聊齋志異.卷二.俠女:「對戶舊有空第
 ,一老嫗及少女,稅居其中。」
 以物贈人。禮記.檀弓上:「未仕者不敢稅人,如稅人
 則以父兄之命。」
   𧸲 𧡽  𩓃  𧸖   𧶥 𧷻 𧸊  𧷌 𧸆 𧸞  𧸑    𧸸 𩟋  𧷢  𧹎    贛 𩐬 𩑅  𤆍  𢟻 𢠱 𤿜 𧹞 𧹠 𩈑 𩈫 𩈶 𥘦 𢼜 𢽀 𤆅   𧹘   𧺆  𨕍 𠡟 𧺇 𧺈 𡆡 起 𨑓 𨑔 𦈭