A03104 【統】     

字號

A03104

正字

【統】糸-05-11

音讀

ㄊㄨㄥˇ

釋義

絲的頭緒。淮南子.泰族:「繭之性為絲,然非得工女
 煮以熱湯而抽其統紀,則不能成絲。」
 相繼不絕的體系、關系。如:「血統」、「傳統」、「
 法統」。戰國策.秦策三:「天下繼其統,守其業,傳
 之無窮。」
 綱紀、綱要。荀子.臣道:「端以為統,禮義以為文
 。」
 姓。如元代有統古興。

率領、總理。如:「統率」。戰國策.齊策四:「愿君顧
 先王之宗廟,姑反國統萬人乎。」三國演義.第二回:「
 張梁統其眾,與我軍相拒。」

總合、綜合。如:「統計」、「統謀」、「統籌」、「統
 稱」。宋.朱熹.大學章句:「前四章統論綱領旨趣,後
 六章細論條目功夫。」

圓而中空。通「筒」。如:「短統襪」、「長統馬靴」。
 𦣮 𡥞 𡦠 𩐄 𩐖 𠹛  𡤾  𠅩 𩪿 𡥝 𢀐 𢇖  𡥭 𡕕 𣁃  𡦗 𡦘  𡦣 𦽚 𧃯 孿  𤲶  𠨯 𡧈 𡧈  𢉠  𡬮 𡬴 𡊾 𡧜 𡧪      𠕍 𡦹 𡧺  𠣨 𡨆 𡪀  𥥉  𠖚 𡨈 𡩦 𡪏 𠈄 𠋪