A00342 【刪】           

字號

A00342

正字

【刪】刀-05-07

音讀

ㄕㄢ

釋義

削除。如:「刪除」、「刪減」。漢書.卷二十一.律
 歷志:「故刪其偽辭,取正義,著于篇。」
 截取。漢書.卷三十.藝文志:「今刪其要,以備篇籍
 。」
 𧰬 𠭣 𢃻 𤜨 𦚌 𧰭 𧱔 𧱯 𧱮 𧱸 𤉢 𧰼   𢑸 𩫎 𩫕 𩫚 𩫞 𢑳  𠄛 𠄝 𢘕  𤝔 𤝦  𧲡  𪔸  𧲥  𧲪 𧲦 𧲩 𧳇 𧴏 𧴘 𧴞  𧳟 𧴔   𧳓 𧳒 𨉍 𨓅   𪚾 𠨀 𣦵    𧴶 𧵤 𧸄   𧶶  𧵩 𧶌 𢿒