A03900 【讖】    

字號

A03900

正字

【讖】言-17-24

音讀

ㄔㄣˋ

釋義

預測災異吉兇的言論或徵兆。如:「一語成讖」。文選.
 左思.魏都賦:「藏氣讖緯,閟象竹帛。」紅樓夢.第八
 十九回:「思前想後,竟應了前日夢中之讖。千愁萬恨,
 堆上心來。」
 𢒕 𣦁 𧭷  诿   調   𧪺   𧫚 𠷗 𧧑  𧧅   𠰔 𢘓 𧦥  𧨯 𧩜      𧬴  𧩠  諭   𧩂  𧫨  𧪿     𧬄 𦫁  𠻚 𢜯   𧭩  𧬶 𧪮 𧮉