A03959 【賑】      

字號

A03959

正字

【賑】貝-07-14

音讀

ㄓㄣˋ

釋義

救濟、供給。如:「賑災」。漢.桓寬.鹽鐵論.力耕:
 「戰士以奉,饑民以賑。」隋書.卷七十.李密傳:「明
 公親率大眾,直掩興洛倉,發粟以賑窮乏,遠近孰不歸附
 !」

富饒、富裕。文選.張衡.西京賦:「郊甸之內,鄉吧殷
 賑。」
 𡬨 𢍆 𢍠 𠭡 𠭕 𡘶 𡙹 𡲯 𡳡 𡴨 𢽥 𡌤  𢍅  𡘂 𡘷  奢 𠪝 𠆇 𡪿 𢍢 𠔟 𡙜 𡙬 𡙸 𡜎   𡙗 𢅸 𢊴 𣫢 𨕏 𨘰  𠨰  𡔞  𡚱 𡝑 𡝞  𡥃 𡥆 𢑒 𩐔    𡞓 𤖩     𡚨 𡭹 𡝩 𡣡