A04051 【躊】     

字號

A04051

正字

【躊】足-14-21

音讀

ㄔㄡˊ

釋義

見「躊佇」、「躊躇」。
※躊佇:
 徘徊不前。南朝宋.鮑照.代櫂歌行:「驚波無留連,舟
 人不躊佇。
※躊躇:
 猶豫不決。唐.白居易.長恨歌:「天旋地轉回龍馭,
 到此躊躇不能去。」文明小史.第十一回:「躊躇了半
 天,終究委決不下。」
 自得的樣子。儒林外史.第五十二回:「毛二胡子接到
 家信,看完了,咂嘴弄唇,只管獨自坐著躊躇。」
 𦮙 𦷡  𦻪  𦰧 𦱬 𦱼 𦴱 𦴓 𦽱 𧂥    𦱦   𦺂  𦿣  𦿤 𧁃 𣉭 𦿢 𫎇     𤇁 𤇙   𩟘  𦳪 𦺈 𦽙 𧂍   𦭆 𤯈 𤯋 𧀹 𦿔 𦵥    𦺼  𦽦 𧂧   𣞖  𦿪 𦯎