A04102 【辜】                    

字號

A04102

正字

【辜】辛-05-12

音讀

ㄍㄨ

釋義

罪、過錯。如:「無辜」、「死有余辜」。書經.大禹
 謨:「與其殺不辜,寧失不經。」明史.卷二.太祖本
 紀二:「君則有罪,民復何辜?」
 姓。如宋代有辜甫。

背負、虧欠。如:「辜負」。宋.周邦彥.一寸金.州夾
 倉崖詞:「風輪雨橶,終辜前約。」
 𤗳 𤗌 𤗩 𤗢 𤗫 𤗪 𤗨 𤗬 𤗯 𨻵 𤗷 𤗴 𤗵 𤗺 𤗻 𤗿 𤘃 𤘌 𤘔    𤘣 𤘠 𤘞 𤘟 𤘜 𤘲 𤘼 𤘫 𤘛 𤘡 𦧈  𤘦 𤘤 𤘝 𤘧  𧣖 𧤓 𤘺 𤘻 𤘹 𤘢 𤘾  𤘸 𤘽 𤙏 𤙒 𤙕 𤚕 𤙔 𤘘 𤛐 𤙘 𤙭 𤙞 𤚊  𤙤 𤙛  𤙝 𤚒 𤙰 𤙴 𤚈 𤙵 𤚉  𩙲 𤚵 𤚨