A04171 【遁】               

字號

A04171

正字

【遁】-09-13

音讀

ㄉㄨㄣˋ

釋義

逃走。如:「逃遁」、「尿遁」、「地遁」、「遠遁」
 。左傳.襄公十八年:「丙寅晦,齊師夜遁。」
 逃避。史記.卷一二二.酷吏傳.序:「昔天下之網嘗
 密矣,然奸偽萌起,其極也,上下相遁,至於不振。」
 隱匿。後漢書.卷八十一.范冉傳:「因遁身逃命於梁
 沛之間,徒行敝服,賣卜於市。」

」之異體。
 𡪾  𥧴 𡖶  𡨴 𡩬 寧 𡬛 𠆣 𡩼 𧵿 𡽐 𡽦   𡾍  𡨞 𡨦 𡪢 𡫒 𥨊 𡨂 𡬑     𥦀  𡩨   𧭠   𠋾 𡩧 𡪓 寳 𡫷  𤥖 𩇉  𡉘 𡉚 𡊋 𡊽 𢎤 𨈡 𨉛  𤈫  𠧡  将 𢪇 𢪽 𤕭