A04290 【銀】         

字號

A04290

正字

【銀】金-06-14

音讀

|ㄣˊ

釋義

(argentum,Ag)化學元素。原子序47。金屬元素之一。
 白色,光澤甚美,質軟,富延展性,易傳熱及導電。可
 供合金、制造貨幣、餐具及裝飾品之用。
 金錢、貨幣。如:「賀銀」。宋史.卷四二一.包恢傳
 :「恢歷仕所至,……課盆鹽,理銀欠,政聲赫然。」
 姓。如明代有銀鏡。

白亮的、色白如銀的。如:「銀發」。南朝梁.簡文帝
 .元圃園講頌.序:「朱堂玉砌,碧水銀沙。」
 銀制的、含銀質的。如:「銀牌」、「銀箸」、「銀器
 」。三國志.卷五十五.吳書.甘寧傳:「寧先以銀碗
 酌酒,自飲兩碗,乃酌與其都督。」
 與貨幣有關的。如:「銀行」、「銀根」。
 𡼖 𡼚 𡑈 𡼻 𡽆 𡼿 𥖚 𡽊 𡽁 𡽕 𡼾 𪩚 𡽅 𡽂 𡽛  𡽄  𡽉 𡽣 𡽝  𡺪 𡽵 𡽸 𡾯 𡽧 𡾻 𡽠 𡽜 𡾈 𡺺 𡾇 𡾉 𡾌 𡽇 𡿋 𡾅 𡾔 𡾕 𡾜  𡾝 𡾛 𡾰 𡼌 𡾮 𡾱  𡾊 𡾋 𡿔 𡾼 𡾾 𡾽 𡻥 𡿐 𡿇 𡿏 𡿈 𡿑 𡿉  𡿖 𡾐 𡿕 𡿛 𡿝 𥗾 𡿠 𡿢 𡿥 𡿩 𡿪  𡿱 𢀖 𡿴 𡿯 𣅕