A04417 【陡】     

字號

A04417

正字

【陡】阜-07-10

音讀

ㄉㄡˇ

釋義

坡度峻峭,近於垂直。如:「陡削」、「又高又陡」。
 老殘游記.第八回:「一邊是陡山,一邊是深谷。」
 嚴密。唐.秦醇.譚意哥傳:「陡帳垂絲,清風射牖,
 疏簾透月,銀鴨噴香。」

突然、驟然。如:「天氣陡變」。紅樓夢.第九十七回:
 「且說寶玉回來,舊病陡發,更加昏憒,連飲食也不能進
 了。」
 𣝼         𣙽   𢮡 𣔏 𣖂 𣕀 𣠌 𣡌  𢸲  𣝍 𦼭   𣗸 𣝊     𣚚    𣣹  𣣐 㰿 𣤃 𤿡 𥀴  欿 𣢌 𣣻 𣤉   𣣨 𦦕 𣤀 𣤏 𣤙  𣣢  𣥁