A04693 【魯】                

字號

A04693

正字

【魯】魚-04-15

音讀

ㄌㄨˇ

釋義

愚鈍、笨拙。如:「魯鈍」。論語.先進:「參也魯。」
 何晏.集解:「孔曰:『魯,鈍也。』」清.全祖望.呂
 語集粹序:「言先生少時甚魯,讀書不能成誦。」

國名。見「魯國」。
 ※魯國:
  周朝天子分封的諸侯國之一。初由周武王分封給其弟
  周公旦,後因周公留輔天子而改封周公長子伯禽為魯
  侯。轄域包括今天的山東省滋陽縣、江蘇省沛縣及安
  徽省泗縣一帶,以曲阜為國都,後為楚國所滅。
 山東省的簡稱。
 姓。如戰國時齊國有魯仲連,三國時吳國有魯肅。
   𣔬 𣝁  椔  𩇹   𦯲 𦯳 𢧊  𤕮 𤕴 𤖌  椿    楂      𥴭        𣖶 𨍎 𨎸   𣞚  𥰟 𣖁 𥃕  𣚞   𣕋  榿   𣓌