A04761 【麩】            

字號

A04761

正字

【麩】麥-04-15

音讀

ㄈㄨ

釋義

小麥磨成面粉後所留下的皮殼、碎屑。說文解字:「麩,
 小麥屑皮也。」太平御覽.卷八五三.飲食部.麩:「五
 月五日至後,可糴麩,至冬以養馬。」亦稱為「麩皮」、
 「麩子」。
 𠾈 𨒰 𨓎 𣾅 𣳥   𣽵       湮 𣽔    𣊆   𡙎 𣺌  𤂄   𣹫 𣳯 滋 𤀮 𤂇      𣵞 𣹿  𠫒  滇  𡟬 𢛣 𢦹 𣹹   𣩄 𣹆 𣺯 𤃁