A04789 【鼠】                      

字號

A04789

正字

【鼠】鼠-00-13

音讀

ㄕㄨˇ

釋義

哺乳類嚙齒目鼠科動物的總稱。體形小,腳短尾長,毛柔
 軟、呈灰褐色,性怯懦,行動迅速,門齒發達,常穴居人
 家,繁殖力強,為傳播鼠疫的媒介。
見「鼠婦」。
 ※鼠婦:
 蟲名。見康熙字典.鼠部。亦作「鼠」、「
 」、「蛜蝛」。
憂。見「鼠思」。
 ※鼠思:
 憂思。詩經.小雅.雨無正:「鼠思泣血,無言不疾。
 」
二一四部首之一。
𢡐 𢠺  𢟸  𢠷 𢡇 𢠹 𢡤 𢡀 𢠼  𢡅 𢡁 𢡂 𧑘 𢡴 𢢌 𢡑 𢡈  𢗋 𢢍 𢢒 𢢓 𢢰 𢤋  𢡎 𢥯 𢢖 𢤄 𢢗 𢢜 𢣊 𦡗  𢢞 𢤙 𢣉 𢢤 𢣐  𩉌 𩉚 𢣙 𢤨 𢣒   𢣕 𢡉 𢣚 𢣝 𢣏 𢣔 𢣎 𢣑 𢤴 𨐵 𢣞  𢤧 𢤌 𦗾 𢣠 𢣘 𢣼  𢣻 𢣿 𢤇 𢤎 𢤖 𢤘 𢤂  𢤁 𢤐 𢥍