B00545 【埸】 

字號

B00545

正字

【埸】土-08-11

音讀

|ˋ

釋義

田界。詩經.小雅.信南山:「疆埸翼翼,黍稷彧彧。
 」毛亨.傳:「埸,畔也。」
 邊境。如:「邊埸」。左傳.成公十三年:「鄭人怒君
 之疆埸,我文公帥諸侯及秦圍鄭。」
𥤭 𥤹  𥃺 𥄀  𥥤 𥥺 𥥹    𥤿 𥦑  𥦇 𥧹  𥦧 𥦹  𥧅   𥧓 𡩢 𡪡  𧡧 窿 𡪣 𨌆  𢖗 𢱠 𢷜  𣫡 𥫺 𠚙  𦊁  𡇉   𣘠 𥯽 𥯱    𥭧   𥬚 𥬛 𥯧 𦊒