B00968 【庴】

無收錄異體字

字號

B00968

正字

【庴】-08-11

音讀

(一)ㄐ|ˊ (二)ㄇ|ㄠˋ

釋義

(一)ㄐ|ˊ
地名。在今河北省清河縣東南。玉篇.部:「庴,縣名
 ,在清河。」
地名。在今四川省邛崍縣。廣韻.入聲.昔韻:「庴,縣
 ,在臨邛。」

(二)ㄇ|ㄠˋ
」之異體。
     湮 𣽔    𣊆   𡙎 𣺌  𤂄   𣹫 𣳯 滋 𤀮 𤂇      𣵞 𣹿  𠫒  滇  𡟬 𢛣 𢦹 𣹹   𣩄 𣹆 𣺯 𤃁     𦎧  𤄐  𣳁 𣶟 𤀅   𤀋