B01016 【彉】 

字號

B01016

正字

【彉】弓-12-15

音讀

ㄎㄨㄛˋ

釋義

拉滿弓弩。說文解字:「彉,滿弩也。」段玉裁.注:「
 滿弩者,張而滿之。」漢書.卷六十四上.吾丘壽王傳:
 「十賊彉弩,百吏不敢前。」
𦠗  𦟢   𠋛 𢫪 𢮘 𢮗 𢯲 𥆶 𦙵 𤟄   𦚠    𣇺 𥳫 𥵶 𥶚  𢉶 𢋲  𦞬 𦝫     𦛶   𦞶  𠜶  𦛁 𦛳 𦝶 𦞄 𦠤 𦠊 𩩀 𦜶  𥆕  𦢸 𦣈   𦟦  𦜔 𦡩 𦡀  𤺧 𦢚