B01121 【惓】

無收錄異體字

字號

B01121

正字

【惓】心-08-11

音讀

(一)ㄑㄩㄢˊ (二)ㄐㄩㄢˋ

釋義

(一)ㄑㄩㄢˊ
見「惓惓」。
※惓惓:
 真摯誠懇。漢書.卷三十六.楚元王劉交傳:「念忠臣雖
 在甽畝,猶不忘君,惓惓之義也。」初刻拍案驚奇.卷三
 十:「多感君侯惓惓垂問,某有心事,今不敢隱。」亦作
 「卷卷」、「拳拳」。

(二)ㄐㄩㄢˋ
」之異體。
𨶶 𨶮 𨷁 𨶰 𨶬 𨶯 𨶱 𨶭 𨶲 𨷕 𨷄 𨷓 𨷳 𨷆 𨷃 𨷒  𨷔 𨷦 𨷰 𨷱 𨷸  𨸑 𨸐 𨸔 𨸒 𨸓 𨸖 𨺤 𨼱 𨸮 𨺥 𨸜 𨸚 𨸫 𨸰 𨸭  𨸱 𨸯  𨹁 𨹌 𨛇  𨹅  𨹚 𨹡 𨹝 𨹆 𨹙 𨹵   𨹻  𨹺   𤲕 𨺦 𨺧 𨺿 𨺨 𨺟 𨺡 𨺢  𨺭 𨺠