B01271 【拏】    

字號

B01271

正字

【拏】手-05-09

音讀

ㄋㄚˊ

釋義

執持。說文解字:「拏,持也。」警世通言.卷三十七
 .萬秀娘仇報山亭兒:「拏起一條柱杖,看著尹宗落夾
 背便打。」
 拘捕。通「拿」。太平廣記.卷三○三.鄭仁鈞:「且
 拏我入城,投楊氏姐。」

」之異體。
𩛥 𩜇 𩜍 𢘐 𩜁 𩜚 𩜃 𩜟 𩜖 𩛺 𩜀 𩛽 𪌿 餩 𩜊 𩜬 𩜒 𩜽 𩜳 𩛧 𩱃 𩱡 𩱤 𩜰 𩝀 𩜱  𩞢 𩟆 𪍳 𩝗 𩜵 𩜲 𩜭 𪍎 𩜶 𩜸 𩝸 𩝛 𩝢 𩝝  𩞭  𩞽 𪍡 𪎄 𩝣 𩝡  𩝨  𩝚 𩝟  𩛍 𪌤 𩝞 𩝿 𩞋 𩝽 𩞙 𩞄 𩞈 𪍪 𩞉 𩞅 𩞃 𩞧 𩞊 𩞆 𩞐 𩞞 𩞏 𩟗 𩞬