B01402 【摜】 

字號

B01402

正字

【摜】手-11-14

音讀

ㄍㄨㄢˋ

釋義

習。說文解字:「摜,習也。」段玉裁.注:「此與部
 音義皆同。」
摔、扔。水滸傳.第二十六回:「把那婦人頭望西門慶臉
 上摜將來。」西游記.第三十一回:「只見行者提著兩孩
 子,站在那高崖之上,意欲往下摜。」
 𩺂 𩹑 𩸈 𩹃 𩹶 𩹱 𩷃 𩹺 𩽏 𩹸 𩺻 𩹿    𩺫  𩹷  𩺜 𩺛 𩺄 𩹼 𩺭   𩻍 䱿  𩺱 𩺲 𩵐 𩺵 𩷔  𩺯 𩻊 𩻉 𩺰 𩻝 𩺶  𩷷 𩼂 𩼐 𩻛 𩻤 𩻘 𩻧 𩻚  𩺙 𩹵 𩻜 𩺾 𩼎 𩼒 𩼅 𩼋 𩼠 𩼈 𩼍 𩼌 𩼄 𩼊 𩼧