B01648 【柘】   

字號

B01648

正字

【柘】木-05-09

音讀

ㄓㄜˋ

釋義

植物名。桑科柘樹屬,落葉灌木或喬木。樹皮灰褐色,
 長刺。葉子具柄而呈卵形或橢圓形,可以養蠶。花排成
 列,成頭狀花序,果實如桑葚圓形。樹干質堅而直,是
 貴重的木材。
 姓。如漢代有柘溫舒。
 𩰪  𨬑 𩰲 𩱔 𢇼 𢧩 𣆠 𩲞 𩲚 𩲡 𩳉 𩳹 𩴿 𩲅 𩲙 𩲔 𩳭  𢑙 𢑘 𢑛 𣼙 𣷛 𤱮 𤲄 𩲀 𩲈 𩱿 𩲑 𩲐 𩲝 𩲿 𩳟 𩳪 𩴎 𩴈    𤉯 𩵋 𤋳 鱿 𢻛 𣥓 𩶑      𩻟 𩵮  𩺳  𩼆 𩼞  𩺀 𩼿  𩼃