B01773 【椽】   

字號

B01773

正字

【椽】木-09-13

音讀

ㄔㄨㄢˊ

釋義

架在桁上用以承接木條及屋頂的木材。左傳.桓公十四年
 :「以大宮之椽,歸為盧門之椽。」晉書.卷八十五.諸
 葛長民傳:「屋中柱及椽桷間,悉見有蛇頭,令人以刀懸
 斫,應刃隱藏,去輒復出。」亦稱為「椽子」。
𦓓 𦓖 𦓚 𦓚 𦓙 𦓝 𦓤  𦓪 𦓬  𦫎 𦓯 𦓱 𦔏 𦔁 𦓴  𦔑 𦓹 𦓼 𦓻 𦔥 𤰭 𦔅 𦔆 𦔂 𦔃 𦔄 𥠾 𦔍 𦔌 𦔋 𦔝 𦔓 𦔟 𦔔 𦔨 𦔜 𦔛 𦔠 𦔦  𦔫 𦔬 𦔭 𦔰 𦔯 𦔸 𦔹 𦔷 𦕀 𦕏 𦔼  𦕒  𦕇 𦕗 𦕑 𦕕 聠 𦕠 𦖅 𦕥 𦕷 𦕸 𦕽