B01908 【欘】   

字號

B01908

正字

【欘】木-21-25

音讀

ㄓㄨˊ

釋義

古代鋤頭一類的農具。類篇.木部:「欘,鋤也。」管子
 .小匡:「惡金以鑄斤、斧、鉏、夷、鋸、欘,試諸土木
 。」
斧、鋤等器具的曲柄。說文解字:「欘,一曰斤柄,性自
 曲者。」段玉裁.注:「謂斫木之斤及斫田之器,其木首
 接金者,生而內句,不假煣治,是之謂欘。」
樹枝上曲。玉篇.木部:「欘,枝上曲。」山海經.海內
 經:「名曰建木,百仞無枝,有九欘,下有九枸,其實如
 麻,其葉如芒。」
木名。類篇.木部:「欘,一曰木名。」
 𣻧 𠥴 𣳭     𣴮   㳿 渿   𨟺 𩈳   𣽪 𣾨 𤃱 𤃰  𣺍 𣷢 𣹴 𨜜        𠄉 𡦢 𣹌   𩃗   𤀰    𤁺  𣽐  𣿚   𢒤