B01951 【殞】      

字號

B01951

正字

【殞】歹-10-14

音讀

ㄩㄣˇ

釋義

死亡。如:「香消玉殞」。史記.卷十七.漢興以來諸
 侯王年表.序:「大者叛逆,小者不軌于法。以危其命
 ,殞身亡國。」紅樓夢.第三十三回:「(寶玉)只是
 此時一心總為金釧兒感傷,恨不得此時也身亡命殞。」
 墜落。通「隕」。淮南子.泰族:「(趙王)思故鄉,
 作為山水之謳,聞者莫不殞涕。」文選.潘岳.秋興賦
 :「游氛朝興,槁葉夕殞。」
 𤮽 𢎌 𨠍 𤯇 𤯍 𤯌 𤯎 𤯐 𤯖 𤯟 𤯡 𤰀 𤰈 𤰑  𣓐 𣔴 𤰟 𤰠 𤰢 𤰮 𤰬 𤰪 𤰳  𤱋 𤱍 𤱌 𤱎 𤱤 𤱣 𤰶 𤱨 𤲻 𤱧  𤲍 𤱽 𤱾 𤲖 𤲚 𤲓   𤲗 𤲭 𤲬 𤳟  𤳶  𤳏 𤳅 𤳌 𤳉  𤳒  𤳛 𤳕 𤳠 𤳓 𤳘 𤳤 𤳯 𤳼 𥷿 𪋍 𤳪 𤳭 𤴘 𤱐 𤲣 𤴟