B01997 【氍】              

字號

B01997

正字

【氍】毛-18-22

音讀

ㄑㄩˊ

釋義

見「氍毹」。
※氍毹:
 毛織的地毯。漢.無名氏.隴西行:「請客北堂上,坐客
 氈氍毹。」清.陳維崧.沁園春.四十諸生詞:「氍毹暖
 ,趁銅街似水,賡和無題。」
 𠎰  𢟬   𢤤  𢠴 𢣶  𢡥 憎  𢠸  𢟠 憤 𢤬   𢝮 𢞩 憲 𠌩  𡔟  𡳅 𢠾 𦧗 𦧰  𢟡 𢣍 𤸶 𤻚  𢤭  𢜩 𢤦  𠢲 𢢣 𠩍 𡄖 𢇭 𤻮 𧭭  𢡆 𧩺  𢘎 𢘧 𦓏    懲  𢛔 懶