B02114 【浥】

無收錄異體字

字號

B02114

正字

【浥】水-07-10

音讀

|ˋ

釋義

潤濕、沾濕。唐.王維.渭城曲:「渭城朝雨浥輕塵,客
 舍青青柳色新。」宋.陸游.浪淘沙.綠樹暗長亭詞:「
 清淚浥羅巾,各自消魂。」

姓。如漢代有浥安。
𦑚 𦑤 𠐢 𦑨 𪃊 𦑩 𦑦 𦑳 𦒕  𦒏 𩫉   𦐽 𦑰 𦒬 𩙽 翿 𣫟 𦐩 𦒛 𦒇 𦒯 𣭢 𣮳 𦒷 𦓄 𦹾 𦽡 𦿗 𧂕 𩲘   𨊁 𨊆   𦓘    𦔢 𦔡   𦔘  𦔪  𦕿  𦕹  𣅧 𦕐 𨈜 𨈭  𥅡 𦕾 𦗦 𦘉 𨈸