B02367 【灡】  

字號

B02367

正字

【灡】水-21-24

音讀

ㄌㄢˊ

釋義

洗米水。說文解字:「灡,潘也。」周禮.地官.
 :「掌豢祭祀之犬。」鄭玄.注:「雖其潘灡戔余,不可
 褻也。」

通「瀾」,水波。清.段玉裁.說文解字注.水部:「灡
 ,此字以從蘭與大波之瀾別,而古書通用。」
      𧆊 𧅾 𧆬  𧆜 𧆪 𣝛 𥲤 𧆾 𧇆 𧇽 𨮗 𨯼 𣂭 𧇧 𧇑 𧇭 𧇒 𧸾 𡅗 虩 𧇐 𧇝  𪓓 𪓔   𧌦  𡯥 𤴄 𧉇 𩗝  𧎩  𧈮 𧉗 𧔆 𧔯 𧖈 𧖎 𧖕   𧊍 𧵅  𧉵   𧎁 𧉂 𧉕