B02661 【瑿】       

字號

B02661

正字

【瑿】玉-11-16

音讀

釋義

黑色的玉石。字匯.玉部:「瑿,黑玉。」
 黑色的琥珀。明.宋應星.天工開物.卷下.珠玉:「
 琥珀最貴者名曰瑿,紅而微帶黑,然晝見則黑,燈光下
 則紅甚也。」
 𡹣   𨹎 𨹟  𡲣 𡲛 𨹓 𡌗  𣃻  𨹜 𨻉  𨹼 𨻘  𨹈 𨹊 𩂘  𨻓 𨹧 𨻎 𨻪 𢽬  𨸬 𨻰 𤱒 𨽐 𨽫  𠊺 𣍤 𤽎  𨹉 𨻔 𨼖 𨽙 𩫪 𩫫 𩫮 𨹋 𨺃 𨺂     𣆄 𥌖  𨼘 𨼗 𨺁 𤯲 𨹠 𨹿 𨻦  𨺪