B02824 【皞】     

字號

B02824

正字

【皞】白-10-15

音讀

ㄏㄠˋ

釋義

潔白光亮。說文解字:「皞,皓旰也。」段玉裁.注:
 「皓旰,謂絜白光明之貌。」宋.楊澤民.四園竹.殘
 霞殿雨詞:「殘霞殿雨,皞氣入窗扉。」
 心胸舒暢。孟子.盡心上:「王者之民,皞皞如也。」
 明.余繼登.典故紀聞.卷二:「使民安田里,足衣食
 ,熙熙皞皞而不自知。」
𧐕    𩵌  𩽚 𩼡   𩽶  𩸿   𩼼 𩽱 𩷋 𩽵   𩻦 𩻲   𩼝  𩽣 𩺮   𠃉 𩾐 𨾇  𩾖  𩾝 𩿫  𨾋 𨾈   𨾚 鳽 鳿 𩿱  𨾑 𨾙 𪀀 𪁣 𪃁   𩿉 𩿈 𪂔