B03219 【箌】    

字號

B03219

正字

【箌】竹-08-14

音讀

(一)ㄉㄠˋ (二)ㄓㄠˋ (三)ㄓˋ (四)ㄖˋ

釋義

(一)ㄉㄠˋ
通「菿」。大。爾雅.釋詁上:「菿,大也。」唐.陸德明.經典釋文.卷廿九.爾雅音義上引作箌,并云:「箌,說文云:草大也。」

(二)ㄓㄠˋ
捕魚具。集韻.入聲.覺韻:「罩,捕魚器,或作箌。」

」之異體。

」之異體。

(三)ㄓˋ
」之異體。

(四)ㄖˋ
」之異體。
𧵐  𧶣 𧷲  𧶤   𧶴 𧷿     𧶠 𧷓 𧷵    𧸲 𧡽  𩓃  𧸖   𧶥 𧷻 𧸊  𧷌 𧸆 𧸞  𧸑    𧸸 𩟋  𧷢  𧹎    贛 𩐬 𩑅  𤆍  𢟻 𢠱 𤿜 𧹞 𧹠 𩈑 𩈫 𩈶 𥘦 𢼜 𢽀 𤆅