B03418 【緰】  

字號

B03418

正字

【緰】糸-09-15

音讀

(一)ㄊㄡˊ (二)ㄒㄩ (三)ㄩˊ (四)ㄖㄨˊ

釋義

(一)ㄊㄡˊ
緰:上等細布。漢.史游.急就篇.卷二:「服
與繒連。」顏師古.注:「緰,緆布之尤精者也。」漢.
王符.潛夫論.浮侈:「組必文采,飾襪必緰此。」

(二)ㄒㄩ
帛。廣韻.平聲.虞韻:「緰,衫緰,帛也。」
古代一種用帛做成的通行證。集韻.平聲.虞韻:「緰,
 一說帛邊也,漢制以為關門符信。」
同「繻」。彩色的絲織品。集韻.平聲.虞韻:「繻,說
 文:繒采色。或從俞。」
紫紅色。龍龕手監.糸部:「緰,紫赤色。」

」之異體。

(三)ㄩˊ
裁開絲帛。或作「」。集韻.平聲.虞韻:「,裂繒曰。或從糸。」

(四)ㄖㄨˊ
」之異體。
  𨝧 𨞻 𨟤 𨛸 𨺆 𨻳   𨝷  𨞼 𨟔 𨜑  鄛   𨟈 𨚓 𨚭  𨞏 𨝬 𨞵 𨞚   𨞡 𨞯 𨟁    𨞎 𨞖 𨟘 𨟮 𨟯   𨞂 𨟎  𨜥 𨟫   𨠑 𨡪 𨠁  𨟹     𩛝 𨢬