A00063 【亨】     

字號

A00063

正字

【亨】-05-07

音讀

(一)ㄏㄥ (二)(又音)ㄏㄥˊ (三)ㄆㄥ (四)ㄒ|ㄤˇ

釋義

(一)ㄏㄥ
通達、順利。如:「萬事亨通」。易經.坤卦.彖曰:「
 含弘光大,品物咸亨。」

(二)(又音)ㄏㄥˊ
(一)之又音。

(三)ㄆㄥ
煮。為「烹」的本字。廣韻.平聲.庚韻:「亨,煮也。
 俗作『烹』。」周禮.天官.內饔:「割亨煎和之事。」
 鄭玄.注:「亨,煮也。」

」之異體。

(四) ㄒ|ㄤˇ
」之異體。
 𡲃 𦤼 𦤿   𡰸 屠  𡜸   𡲟 𡳐 𢔃 𨂠 𩕎   𠙸 𡶸 𡵊 𡵋 𤣮 𨸛  𨙸    𡹋 𡸧  𡼐 𣊽  𠆼 𡶩 𡷇 𡶬 𦊤 𡹤 𨹽  𡵱    𡶓 𡵹 𡶳  𡹺   𡋴 𡍵 𡺲 𡻴 𡼕 𨺮 𨻅  𠩙 𡻍 𡽥