B03476 【繳】   

字號

B03476

正字

【繳】糸-13-19

音讀

(一)ㄐ|ㄠˇ (二)ㄓㄨㄛˊ

釋義

(一)ㄐ|ㄠˇ
交納、交出。如:「繳費」、「繳庫」、「繳械」、「
 繳作業簿」。
 纏繞。唐.徐光溥.題黃居寀秋山圖詩:「娑蘿掩映迷
 仙洞,薜荔累垂繳古松。」明.李時珍.本草綱目.卷
 三十八.器部.繳腳布:「繳腳布。時珍曰:『即裹腳
 布也,古名行縢。』」
 攪動、攪拌。通「攪」。宋.蘇軾.蠍虎詩:「闇中繳
 尾伺飛蟲,巧捷功夫在腰膂。」水滸傳.第二回:「王
 進卻不打下來,將棒一掣,卻望後生懷里直搠將來。只
 一繳,那後生的棒丟在一邊,撲地望後倒了。」

(二)ㄓㄨㄛˊ
系在箭尾的絲繩,隨箭射出後,便於尋找獵物或回收箭枝
 。孟子.告子上:「一心以為有鴻鵠將至,思援弓繳而射
 之。」唐.崔涂.孤雁詩二首之二:「未必逢矰繳,孤飛
 自可疑。」
  𩵫 𩶂 𩶞   𩶁  𩼉 𩶄  𩸉 𩶖 𩶎 𩶈 𩶇  𩸊 𩹏 𩶅 𩶪  𩹁    𩶦 𩷂 𩶮 𩶥 𩶩 𩶢  𩶤 𩶰 𩶿 𩷌  𩶶 𩷮 𩶯 𩷕   𩷐 𩷚 𩷓 𩶃 𩷏 𩷖 𩷘   𧉯 𩶋 𩹇 𩷵 𩷎 𩷗 𩷬 𩷴 𩷍 𩵤 𩸁 𩺃