B03691 【膆】

無收錄異體字

字號

B03691

正字

【膆】肉-10-14

音讀

ㄙㄨˋ

釋義

肥胖。玉篇.肉部:「膆,肥也。」

鳥類食道末端貯藏食物的囊狀部分。同「嗉」。文選.潘
 岳.射雉賦:「當咮值胸,裂膆破觜。」

作「」形時,為「」之異體。
𢵃 𢷝 㧿 𢰑  𢳆 𢶗 𢴸  𢶁  𢴺       𢱪  𢱴 𢸃  𧣫  𢵿  𢷤       𨘓   𢺇 𣀝 𢴫       𢺱      𢻪  𠈹 𠧴 𣲏