B04430 【蠝】

無收錄異體字

字號

B04430

正字

【蠝】蟲-15-21

音讀

ㄌㄟˊ

釋義

鼯鼠。漢書.卷五十七上.司馬相如傳:「蜼蠼飛蠝。」顏
師古.注:「張揖曰:『飛蠝,飛鼠也。其狀如兔而鼠首,
以其飛。』郭璞曰:『蠝,鼯鼠也。毛紫赤色,飛且生
,一名飛生。』」
    𠕮 𦀒 𦊯  𢓕 𥹐   𠖱    𠗧 𠚳  𣱕 𣱚 𣱞  𧿁    𠝥  𠛒  剆 𣂞   𠞐  𨧫 𠟏 𠚽 𣂦  𨅥  𪑱  𠞲 𣪤 𢍛 𢾨 𩠹   𠜾  𠟯