B04658 【詡】  

字號

B04658

正字

【詡】言-06-13

音讀

ㄒㄩˇ

釋義

夸口、說大話。說文解字:「詡,大言也。」如:「自
 詡」。新唐書.卷七十六.后妃傳上.楊貴妃傳:「見
 它第有勝者,輒壞復造,務以瑰侈相夸詡。」
 普及。禮記.禮器:「德發揚,詡萬物。」鄭玄.注:
 「詡,猶普也,遍也。」

嫵媚。宋.黃庭堅.次韻寄晁以道詩:「不聞犯齋牧,猶
 聞畫眉詡。」
 𠊪 𢒳 𣕒 𡬾 𣗳 𣚤       𩌚  𣟶 𦿕 𧄡   𣜥    櫛             𣟬     𣣓 𠕞 次 𣬌   𡟔  𣢻 𣣙 𣤂   𣣽