B05015 【輂】 

字號

B05015

正字

【輂】車-06-13

音讀

ㄐㄩˊ

釋義

馬拉的大車。說文解字:「輂,大車駕馬也。」段玉裁
 .注:「古大車多駕牛,其駕馬者則謂之輂。」周禮.
 地官.鄉師:「大軍旅會同,正治其徒役,與其輂輦。
 」鄭玄.注:「輂,駕馬。輦,人挽行,所以載任器也
 。」
 盛裝土石的器具。漢書.卷二十七.五行志上:「涂大
 屋,陳畚輂,具綆缶,備水器。」顏師古.注引應劭曰
 :「畚,草籠也;輂,所以輿土也。」
 𡍴 𨤣 𡍺  𡐨  𨤥 𨤦 𡪂 𣯕 𨤭 𨤺 𨤾 𨥀 𨥄     𠿽 𨥏 𩱉          𨥒  𫒇   𨥩        𨥹  𨪋      𨧏