B05299 【鉒】

字號

B05299

正字

【鉒】金-05-13

音讀

ㄓㄨˋ

釋義

古代陪葬的器物。玉篇.金部:「鉒,器也,送死人具
 也。」
 礦產、礦物。管子.地數:「上有鉛者,其下有鉒銀;
 上有丹沙者,其下有鉒金。」
 古代一種投環決勝負的游戲。淮南子.說林:「以瓦鉒
 者全,以金鉒者跋,以玉鉒者發。」
 𨊱 𨊩 𨊳 𨌂 𨌃 𨋀 𨊹  𨋕    𨋗 𨍠 𨋙 𨊺  𨋘 𨋦 𨋖 𨌡 𨋑 𨋧 𨋐 𨋲 𨋰  𨋬 𨌱 𨍗 𨋭 𨋯 𨌋 𨋪 𥫖 𨌁 𨌍 𨌟 𨍖  𨌯  𨌈 𨋜 𨌎 𨌝 𨌅 𨍃 𨍁 𨎯 𨏇 𨌄  𨌶 𨌫  𨌧 𨍆 𨌬 𨍅 𨌳 𨌭 𨌴 𨋱 𨌦 𨍯 𨍑 𨍏 𨍨 𨍌