B05412 【鎒】    

字號

B05412

正字

【鎒】金-10-18

音讀

ㄋㄡˋ

釋義

田器,通「」、「耨」。說文解字:「,薅器也。鎒
 ,或從金。」段玉裁.注:「從木者主柄,從金者主刃。
 」莊子.外物:「春雨日時,草木怒生,銚鎒於是乎始修
 。」
除草。玉篇.金部:「鎒,除草也。」淮南子.說山:「
 治國者若鎒田,去害苗者而已。」

」之異體。
 庰 𤲔 𤲵  𢉪 𢊳   𠩚 𢈞    𡲎 庳 𢈷 𠤙 𢋁 𣉑  𢊁 𤙪 𤞝 𧣾   𢊺  𢋓  𢊼  𢉜  𢇙  𡏂   𨷅 𢉄 𢇜 𢋑 𢋰 𢌋  𢈺 𥠌 𢊂 𢊉 𢋢 𢋾     𢌆 𤼜 𠬞 𢪒   𢍔