B05456 【鐫】          

字號

B05456

正字

【鐫】金-12-20

音讀

ㄐㄩㄢ

釋義

雕鑿用的器具。說文解字.鐫字.段玉裁.注:「謂破木
 之器曰鐫。」

雕鑿、雕刻。如:「鐫石」。唐.白居易.新樂府.青
 石:「不愿作官家道旁德政碑,不鐫實錄鐫虛辭。」明
 .徐宏祖.徐霞客游記.卷一下.游嵩山日記:「一山
 皆劈為崖,滿崖鐫佛其上。」
 比喻深記、銘記。如:「鐫心之感」。清.洪昇.長生
 殿.第四十六出:「鎮日家把嬌容心坎鐫。」
 官吏降級或免職。如:「鐫級」、「鐫黜」。宋史.卷
 四七一.奸臣傳一.曾布傳:「流貶鐫廢,略無虛日。
 」
 𠑒 𩘚 𩙃 𩘏 𩘤 𩙊 𩘑 𩘕 𩘋 𩗇 𩘒 𩘍 𩘅 𩘗  𩘲 𩘜 𩘝 𩘞 𩘠 𩘱 𩘭 𩘳 𩘯 𩘮 𩘵 𩘹 𩘰 𩘻 𩙅 𩙁  𩗠 𩘽 𩙆 𩘿 𩗩 𩙄 𩙔 𩙗 𩙑 𩙖 𩙙 𩙚 𩘖 𩙛 𩘇 𩙓 𩙜 𩙝 𩙡 𩙷 𩚄 𩚒 𩚌 𩚈 𩚋 𩜐 𪌂 𩚇 𩚗 𩜷 𩚤 𩛹  𩚬 飢 𩚚 𩛪 𩜄 𩚯 𩛐 𩚫 𩚵   𩚱 𩛯  𩛆 𩜅 𩚘 𩚭