B05456 【鐫】          

字號

B05456

正字

【鐫】金-12-20

音讀

ㄐㄩㄢ

釋義

雕鑿用的器具。說文解字.鐫字.段玉裁.注:「謂破木
 之器曰鐫。」

雕鑿、雕刻。如:「鐫石」。唐.白居易.新樂府.青
 石:「不愿作官家道旁德政碑,不鐫實錄鐫虛辭。」明
 .徐宏祖.徐霞客游記.卷一下.游嵩山日記:「一山
 皆劈為崖,滿崖鐫佛其上。」
 比喻深記、銘記。如:「鐫心之感」。清.洪昇.長生
 殿.第四十六出:「鎮日家把嬌容心坎鐫。」
 官吏降級或免職。如:「鐫級」、「鐫黜」。宋史.卷
 四七一.奸臣傳一.曾布傳:「流貶鐫廢,略無虛日。
 」
𥴱 𥴿 𥴯  𩌫 𥴫 𥳨 𥷝 𥷽 𥴬 𥴩 𥵰  𥴻 𢶦 𥴶 𥴵 𥴡 𥴨 𥴴 𥴢   𥰙 𥵪 𥵣 𥶕 𥵬 𥵲 𥵧 𥵠 𥵫 𥰩 𥷔 𥵅  𥵯 𥵦  𥵟 𥵜 𥲀 𥶘 𥵄 𥶋 𥶏 𥳊  𥶔 𥶑 𥶒 𥶺 𥶐  𥶆 𥶌 𥶓 𥶇 𥶈 𥶗 𥷢 𥶍 𥶜 𥷁 𥶷 𥶹 𥷆 𥽧 𥷀 𥶻 𥷈 𥷅  𥷇 𥶛 𥷄 𥶽