B05458 【鐿】 

字號

B05458

正字

【鐿】金-13-21

音讀

|ˋ

釋義

(ytterbium,Yb)化學元素。原子序70。稀土金屬元素
 之一。白色粉末狀物,有金屬光澤,具延展性。與水反應
 極慢,遇酸易溶。可供特制合金用,用途不廣。
𢛢  𢙖   𧧓  𢙊  𦕖 𢖶 𢘠 𢙢 𢙷 𢝭 𢟃  𢙄 𢚈   𢙆 𧪩 𢖹 𠵥 𢛤 𢤓   𠧩 悔 𢙽   𡥏 𢚦 𢠜 𢨋  𢠶 𢡙 𢤒  𢘻 𢚊 𢝕 𢚐 𠑓    𢚏 𢙼  𤟔 𢡽 𡄒 𢛂 𦒺  𢙹 𢞫 𢡕  𢛧