B05463 【鑊】    

字號

B05463

正字

【鑊】金-14-22

音讀

ㄏㄨㄛˋ

釋義

古代烹煮食物的大鍋。周禮.天官.亨人:「亨人掌共
 鼎鑊,以給水火之齊。」
 古代一種烹人的刑具。史記.卷八十一.廉頗藺相如傳
 :「臣知欺大王之罪當誅,臣請就湯鑊。」南史.卷八
 十.賊臣傳.侯景傳:「魏相高澄悉命先剝景妻子面皮
 ,以大鐵鑊盛油煎殺之。」
     𥓗 𥕃 𥕌  𤴀      𥗙  𥕷    𡻭     礿 𥚧 𥛱 𥛻     𥘬    𥙎  𥚨  𥛀 𥛆 𥚌 𩤫 𩦑   𠖦 𡫚 𡫻 𥛛 𥛡 𥛿