B05487 【閎】  

字號

B05487

正字

【閎】門-04-12

音讀

ㄏㄨㄥˊ

釋義

巷口的門。說文解字:「閎,巷門。」左傳.成公十七
 年:「齊慶克通于聲孟子,與婦人蒙衣乘輦而入于閎。
 」杜預.注:「閎,巷門。」新唐書.卷一九六.隱逸
 傳.張志和傳:「以門隘,為買地大其閎,號回軒巷。
 」
 姓。如西周時有閎夭。

寬闊、寬廣。禮記.月令:「食稷與牛,其器圜以閎。
 」淮南子.齊俗:「故其見不遠者,不可與語大;其智
 不閎者,不可與論至。」
 宏大。韓非子.難言:「閎大廣博,妙遠不測。」
𡴰 𡵆 𨝞  𨵈  𠂿 𡴤  𢮊  𢫨  𢭈 𢰌 𢱫 𢴦  𢷌 𢸨   𢪊  𢱿 𢻳   𢮤 𢺞   𢱧   㪿 𣂟 𣂲 𣂹 𣂫 𢪆 𢮈 𢫹 𣪌  𠨔 𢬃 𢫽 𢮮 𢌼 𢪐 𢪻 𢰖   𣀪   𤿐 𤿎 𢫳  拔 𢪺  𢱹