B05817 【騇】   

字號

B05817

正字

【騇】馬-08-18

音讀

ㄕㄜˋ

釋義

母馬。爾雅.釋畜:「牝曰騇。」廣韻.上聲.馬韻:「騇
,牝馬。」
𨞩 𨞫 𨞷 𨞶 𨟅 𨟄 𨞺 𨞽 𨟂 𨟃 𨝔 𨞿 𨟖 𨟑 𨟏 𨞾 𨟚 𨟙 𨟠   𨠓  𨟶 𨟵 𨟴 𨟸 𨟾 𨟽  𨠖 𨠶 𨠌 𨟲 𨠒 𨠢 𨠦 𨠈 𨟿 𨠧  𨠐  𨠥   𨠹 𨠸    𨡖  𨡏 𨡑 𨡘 𦜗 𦜾 𨡐 𨡌  𨡎 𨢰 𨡫 𨡴  𨡸 𨡭 𨢠 𥰾 𨡗 𨢃 𨢧 𨢦 𨣜 𨣮