B05910 【鬖】       

字號

B05910

正字

【鬖】髟-11-21

音讀

ㄙㄢ

釋義

見「鬖鬖」、「鬖」。
※鬖鬖:
 凌亂的樣子。唐.陸龜蒙.京口與友生話別詩:「別離
 猶得在,秋鬢未鬖鬖。」
 長垂的樣子。明.于謙.示冕詩:「何冕今年已十三,
 耳邊垂發綠鬖鬖。」
※鬖:
 叢出亂生的樣子。文選.郭璞.江賦:「紫菜熒曄以叢被
 ,綠苔鬖乎研上。」
𠬩 𠬢 𠬥 𠬦 𣲿 𠬮 𠬳  𠭋 𠭣 𠭝 𠭗 𠭘 𠭮 𠭥 𠭦 𠭴 𥏞 𠭰 𠭿 𠮆 𠮃 𠮄 𠮐 𦦖 𠮌 𠮖 𠮙 𠮜 叱  𠯈 𣢁 𣢎 𣢍 𧥤 𠮵 𠮴 𠮳 𠮭 𠮰 𠮫 𠮬    𠴴 𠶴 𠯔 𠰊  𠯐 𠰄 𠯙 𠯬  𠴣 𠱑 𠱒 𡂛  𠯜 𠯋 𠯖 𠯘  𠰅  𠯑 𤯁 𠯓     𠰈 𠰌