A00856 【夸】        

字號

A00856

正字

【夸】大-03-06

音讀

ㄎㄨㄚ

釋義

奢侈。荀子.仲尼:「貴而不為夸,信而不處謙。」楊
 倞.注:「夸,奢侈也。」
 姓。如戰國時有仙人夸蛾。

炫耀。列子.楊朱:「而欲尊禮義以夸人,矯情性以招
 名。」史記.卷一○八.韓長孺傳:「即欲以侘鄙縣,
 驅馳國中,以夸諸侯。」
 稱贊、贊美。唐.皮日休.惜義鳥詩:「吾聞鳳之貴,
 仁義亦足夸。」

驕矜自大。唐.韓愈.烏氏廟碑銘:「盧從史始立議用
 師於桓。乃陰與寇連,夸謾兇驕,出不遜言。」
 美好的。淮南子.修務:「曼頰皓齒,形夸骨佳,不待
 脂粉芳澤而性可說者,西施、陽文也。」
 大。文選.左思.吳都賦:「橫塘查下,邑屋隆夸。」

」之異體。
 𥙎  𥚨  𥛀 𥛆 𥚌 𩤫 𩦑   𠖦 𡫚 𡫻 𥛛 𥛡 𥛿     𢒴  𥜯 𥜸   𥙄 𥜬 𧆆  𥜛 𠘯 𣕃 𡴥 𧴁   𦱑     秫 𩰤 𥝣 𥞶      𥝼  𥞂 𥹃