B06310 【齛】    

字號

B06310

正字

【齛】齒-05-20

音讀

(一)ㄒ|ㄝˋ (二)ㄕˋ

釋義

(一)ㄒ|ㄝˋ
羊反芻也。爾雅.釋獸:「羊曰齥。」阮元.校勘記:「(
齥)當作齛……唐人避諱改也。」唐.陸德明.經典釋文.
卷三十.爾雅音義下:「齛,張揖云:『羊食已,吐而更嚼
之。』」

(二)ㄕˋ
」之異體。
𠂽 𤰲 𤱖 𠷟 𢌯 𨺬   𠭇  𤲧 𠬀 𤠕 𤲸 𠫻 𡙲 𣓩 𤲙 𤲛 𤰛    𤳬  𤲃 𤲜 𧰆  𠔱 𢄖 異 𠚇 𡇍 𤰱 𤲯 𤲿 𦘕 𢇪 𤳖 𥸨 𥻫 当 𡭠 𢑐 𤱭  𠝽 𠾉 𢏚 𢑔 𢑜 𤲮    𣈍  𣆹 𤴁  𤕟 𤕠 𥿇